Bluetooth Headset BH 103 - Inhoudsopgave

background image

Inhoudsopgave

1. Inleiding..................................................................... 5

Draadloze Bluetooth-technologie ......................................................... 6

2. Aan de slag................................................................ 7

Toetsen en onderdelen.............................................................................. 7
Laders ............................................................................................................ 8
De batterij opladen.................................................................................... 8
In- en uitschakelen................................................................................. 10
De hoofdtelefoon koppelen .................................................................. 10

3. Algemene gebruiksinstructies ................................ 12

De hoofdtelefoon dragen ...................................................................... 12
Gesprekken................................................................................................ 13
Naar muziek luisteren............................................................................ 14
De instellingen wissen of een reset uitvoeren................................ 15
Problemen oplossen................................................................................ 15

4. Informatie over de batterij..................................... 16

Onderhoud ................................................................... 18

background image

I n l e i d i n g

5

1.