Bluetooth Headset BH 103 - Gesprekken

background image

Gesprekken

Nadat de hoofdtelefoon met de telefoon is verbonden, kunt
u bellen door de telefoon te gebruiken zoals u dat gewend
bent.

Als u het nummer dat u het laatst hebt gebeld opnieuw wilt
kiezen (als de telefoon nummerherhaling met de
hoofdtelefoon ondersteunt), drukt u tweemaal op de
multifunctietoets wanneer u niet in gesprek bent.

Als u spraakgestuurde nummerkeuze wilt activeren (als de
telefoon deze functie met de hoofdtelefoon ondersteunt),
houdt u de multifunctietoets ongeveer 2 seconden
ingedrukt wanneer u niet in gesprek bent. Volg verder de
beschrijving in de gebruikershandleiding van de telefoon.

U kunt een oproep beantwoorden of beëindigen door op de
multifunctietoets te drukken. U kunt een oproep weigeren
door tweemaal op deze toets te drukken.

Tijdens een gesprek of wanneer u naar muziek luistert, kunt
u het volume aanpassen door op een van de volumetoetsen
te drukken.

background image

A l g e m e n e g e b r u i k s i n s t r u c t i e s

14

U kunt tijdens een gesprek schakelen tussen de
hoofdtelefoon en een compatibele telefoon door de
multifunctietoets ongeveer 2 seconden ingedrukt te
houden.