Bluetooth Headset BH 103 - 1. Inleiding

background image

Inleiding

Met de Nokia Bluetooth-stereohoofdtelefoon BH-103 kunt
u bellen met een compatibele mobiele telefoon en naar
muziek luisteren op een compatibel muziekapparaat.

Lees deze gebruikershandleiding aandachtig door voordat u
de hoofdtelefoon gebruikt. Lees ook de
gebruikershandleiding voor het apparaat dat u op de
hoofdtelefoon wilt aansluiten.

Kijk op www.nokia.com/support of op uw lokale Nokia-
website voor de nieuwste versie van de
gebruikershandleiding en aanvullende informatie die te
maken heeft met uw Nokia-product.

Dit product kan kleine onderdelen bevatten. Houd ze buiten
het bereik van kleine kinderen.

background image

I n l e i d i n g

6