Bluetooth Headset BH 103 - Indhold

background image

Indhold

1. Introduktion .............................................................. 5

Trådløs Bluetooth-teknologi ................................................................... 6

2. Kom godt i gang ....................................................... 7

Taster og dele .............................................................................................. 7
Opladere........................................................................................................ 8
Opladning af batteriet .............................................................................. 8
Sådan tændes og slukkes headsettet ................................................ 10
Oprettelse af en binding til headsettet............................................. 10

3. Almindelig brug ...................................................... 12

Sådan bæres headsettet........................................................................ 12
Opkald ........................................................................................................ 13
Musikafspilning ....................................................................................... 14
Sletning af indstillinger eller nulstilling........................................... 14
Fejlfinding ................................................................................................. 15

4. Batterioplysninger................................................... 16

Pleje og vedligeholdelse.............................................. 18

background image

I n t r o d u k t i o n

5

1.