Bluetooth Headset BH 103 - 4. Batterioplysninger

background image

Batterioplysninger

Denne enhed er forsynet med et internt, genopladeligt
batteri, der ikke må tages ud. Forsøg ikke at tage batteriet
ud af enheden, da du kan beskadige enheden. Selvom
batteriet kan oplades og aflades hundredvis af gange, har
det en begrænset levetid. Oplad kun batteriet med opladere,
der er godkendt af Nokia og egnet til denne enhed. Hvis der
anvendes en ikke-godkendt oplader, kan der opstå risiko for
brand, eksplosion, lækage eller andre farer.

Hvis det er første gang, et batteri anvendes, eller hvis
batteriet ikke har været anvendt i en længere periode, kan
det være nødvendigt at tilslutte opladeren og derefter
frakoble den og tilslutte den igen for at starte opladningen
af batteriet. Hvis batteriet er helt afladet, kan det tage
adskillige minutter, inden opladningsindikatoren vises.

Frakobl opladeren fra stikkontakten og enheden, når den
ikke bruges. Lad aldrig et fuldt ladet batteri være tilsluttet
en oplader, da overopladning kan forkorte batteriets levetid.

background image

B a t t e r i o p l y s n i n g e r

17

Hvis et fuldt ladet batteri ikke bliver anvendt, vil det miste
ladningen med tiden.

Batteriet bør altid opbevares ved mellem 15° C og 25° C.
Ekstreme temperaturer reducerer batteriets kapacitet og
levetid. En enhed med et varmt eller koldt batteri kan
midlertidigt gå ud af drift. Batteriers funktionsdygtighed
forringes væsentligt ved temperaturer et stykke under 0° C.

Brænd ikke batterier, da de kan eksplodere. Batterier kan
også eksplodere, hvis de er beskadiget.

Benyt aldrig en beskadiget oplader.

Vigtigt! Driftstiderne er kun vejledende og
afhænger af netværksbetingelser, anvendte
funktioner, batteriets alder og tilstand, de
temperaturer, som batteriet udsættes for, og
mange andre faktorer.

background image

P l e j e o g v e d l i g e h o l d e l s e

18