Bluetooth Headset BH 103 - Sådan tændes og slukkes headsettet

background image

Sådan tændes og slukkes headsettet

Tryk på og hold flerfunktionstasten nede i ca. 2 sekunder for
at tænde headsettet. Headsettet bipper, og den grønne
indikator lyser et øjeblik. Headsettet forsøger at oprette
forbindelse til den senest anvendte telefon og
musikafspiller, hvis dette er relevant.

Hold flerfunktionstasten nede i ca. 4 sekunder for at slukke
headsettet. Headsettet bipper, og den røde indikator lyser
kortvarigt.