Bluetooth Headset BH 103 - Oprettelse af en binding til headsettet

background image

Oprettelse af en binding til headsettet

Hvis telefonen understøtter Bluetooth-profilen A2DP og har
en musikafspillerfunktion, kan du bruge telefonen til at
foretage og besvare opkald og afspille musik med
headsettet.

1. Kontrollér, at telefonen eller musikafspilleren er tændt,

og at headsettet er slukket.

background image

K o m g o d t i g a n g

11

2. Tryk på flerfunktionstasten, og hold den nede (i ca.

4 sekunder), indtil den grønne indikator begynder at
blinke hurtigt.

3. Aktivér Bluetooth-funktionen på telefonen eller

musikafspilleren, og indstil den til at søge efter
Bluetooth-enheder.

4. Vælg headsettet på listen over fundne enheder på

telefonen eller musikafspilleren.

5. Indtast adgangskoden 0000 for at oprette en binding og

oprette forbindelse mellem headsettet og enheden. Hvis
enheden ikke har et tastatur, kan den bruge denne
adgangskode som standard.

På nogle enheder skal du oprette forbindelsen separat,
efter at der er oprettet en binding.

Når headsettet tilsluttes enheden, og det er klar til brug,
blinker den grønne indikator langsomt.

background image

A l m i n d e l i g b r u g

12

3.